Nemáte vyplnenú žiadnu sadzbu DPH. Ak nie ste platcom DPH, je potrebné vyplniť si sadzbu DPH 0%.
Zmenu sadzby DPH vykonajte v module Nastavenia a vzhľad - Nastavenia - Sadzby DPH.