ADRESA:

Kumitech s.r.o.
Čingov 860
951 31, Močenok

Slovenská republika

IČO: 50 290 266
DIČ: 212 026 1462
DIČ DPH: SK 212 026 1462

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 37568/T

Banka: SK1275000000004023326351 ČSOB


ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD ZO ZAHRANIČIA:

Názov účtu príjemcu: Kumitech s.r.o.
Ulica: Čingov 860
Mesto: Močenok
Štát: Slovenská republika
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
Ulica: Žižkova 11
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 02
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
IBAN: SK1275000000004023326351
Účel platby: Platba za tovar (zboží)

 

 

Telefón: +421 948 046 697

E-mail: info@vitama.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

 

Vitama.sk

Čingov 860

951 31, Močenok

Slovenská republika

 
Oboznámil som sa a súhlasim ukladaním a spracovaním osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.