Kontakty

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole:

ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD ZO ZAHRANIČIA:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 37568/T

Názov účtu príjemcu: Kumitech s.r.o.
Ulica: Čingov 860
Mesto: Močenok
Štát: Slovenská republika
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
Ulica: Žižkova 11
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 02
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
IBAN: SK1275000000004023326351
IČO: 50 290 266
DIČ: 212 026 1462
DIČ DPH: SK 212 026 1462
Účel platby: Platba za tovar (zboží)Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24